Alkukartoitukset

MAOL²-oppimisympäristön matematiikan alkukartoitus on automaattisesti tarkistuva 60 minuutin testi, joka tarjoaa mahdollisuuden arvioida oppijoiden matemaattista osaamista 7. luokalla ja perusopetuksen jälkeisellä tasolla. Kartoituksen avulla voidaan tunnistaa oppijoiden vahvuudet ja heikkoudet eri osa-alueilla, jotta tarpeenmukaista tukea ja ohjausta voidaan tarjota jo varhaisessa vaiheessa. Yksityiskohtien sijaan alkukartoituksessa painotetaan taitoja, joita tarvitaan tulevassa oppimisessa, kuten perusosaamista ja matemaattista ymmärrystä. Alkukartoitus voi toimia myös oppimisen tukena.